Anmelden
CS

Ochrana Vašeho soukromí

Osobní údaje, které při návštěvě této webové stránky sdílíte, jsou zpracovány podle Spolkového zákona o ochraně osobních dat (Bundesdatenschutzgesetz / BDSG) a podle dalších zákonných opatření, které platí v elektronickém obchodním styku.

Shromažďování a použití údajů

Při každé návštěvě webových stránek Vaší Sparkasse a při každém zobrazení nějakého souboru jsou o tomto procesu vedeny protokoly. Jejich obsahem je:

  • Vaše IP adresa,
  • webová stránka, ze které přicházíte,
  • stránky, které zobrazíte a
  • datum a doba Vaší návštěvy.

Tyto informace Vaše Sparkasse zpracovává ke statistickým účelům a pro zlepšení svých webových stránek. Nevytváří přitom osobní profily uživatelů. Také nejsou žádné údaje předávány třetím stranám.

Použití cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které posílá webový server Vaší Sparkasse na Váš počítač a které jsou ukládány na Vašem pevném disku. Standardně jsou používány časově omezené cookies při používání elektronického bankovnictví. Tyto mají zvyšovat bezpečnost elektronického bankovnictví, popřípadě také zlepšovat ovládání a jsou po ukončení elektronického bankovnictví automaticky z Vašeho počítače smazány.

Další cookie slouží k zjištění Vaší domácí Sparkasse. Ten zajišťuje, že dostáváte konkrétní nabídky a informace od Vaší Sparkasse. Uložení tohoto cookie můžete v případě potřeby vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče pod "Blokovat soubory cookies třetích stran".

Ukládání anonymizovaných uživatelských údajů

Tato webová stránka používá službu analýzy webových stránek s bid managementem společnosti intelliAd Media GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, a počítadlo přístupů na server společnosti Sparkassen-Finanzportal GmbH, Friedrichstraße 50 50, 10117 Berlin. Evidovány, agregovány a ukládány jsou pouze anonymizované uživatelské údaje, které jsou převáděny na uživatelské profily s pseudonymy. Přesto máte podle §15 aktuálního znění Telemediálního zákona (Telemediengesetzes) právo kdykoliv ukládání dat odporovat.

Používání Google Maps

Vyhledávač poboček Vaší Sparkasse používá k jejich zobrazení interaktivní mapu služby "Google Maps API" společnosti Google Inc. Tímto jsou informace o používání webové stránky Sparkasse včetně Vaší IP adresy přenášeny na server Googlu do USA a tam jsou ukládány.

Google se sice ve svých zásadách ochrany osobních údajů zavazuje, že nebude žádné informace předávat třetím stranám, z tohoto pravidla dělá ale výjimky. Takto získané údaje mohou být popř. předány třetí straně, pokud to předpisují zákony v USA nebo pokud je třetí strana pověřená Googlem ke zpracování údajů. Zásady ochrany soukromí společnosti Google Inc. najdete zde: http://www.google.com/policies/privacy/.

Můžete také službu Google Maps vypnout a tím zabránit přenosu dat k Googlu. Vypněte v tomto případě Java Script ve Vašem prohlížeči. Potom nebudete moct používat vyhledávač poboček.

Facebook

Vaše Sparkasse používá tlačítko "doporučit" sociální sítě Facebook. Jedná se pouze o link a ne o takzvaný sociální plugin. Když toto tlačítko nepoužijete, nebudou žádné informace předány Facebooku a na Vašem počítači nebudou uloženy žádné soubory cookie.

Pokud toto tlačítko stisknete a nejste přihlášen(a) na Facebooku, otevře se Vám v novém okně přihlašovací maska Facebooku. Zároveň Facebook umístí na Vašem pevném disku soubor cookie. Pokud stisknete toto tlačítko jako přihlášený uživatel Facebooku, budeFacebooku předána informace, že chcete doporučit danou službu. Návštěvníci Vaší facebookové stránky mohou potom vidět - v závislosti na Vašem nastavení soukromí -, že doporučujete danou službu.

Stránky na Facebooku jsou provozovány pouze společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Jaké údaje Facebook na těchto stránkách shromažďuje, se proto vymyká vědomosti a vlivu Vaší Sparkasse.

Všeobecné informace najdete na http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications.

Twitter

Vaše Sparkasse používá sociální záložku sociální sítě Twitter. Jedná se pouze o link a ne o takzvaný sociální plugin. Když tedy toto tlačítko nepoužijete, nebudou zprostředkovány žádné informace k Twitteru a Twitter neumístí na Vašem počítači žádný soubor Cookie.

Pokud toto tlačítko stisknete a nejste přihlášen(a) na Twitteru, otevře se Vám v novém okně přihlašovací maska Twitteru.  Zároveň Twitter umístí na Vašem pevném disku soubor cookie. Pokud stisknete toto tlačítko jako přihlášený uživatel Twitteru, přiřadí Twitter tuto návštěvu stránky k Vašemu kontu.

Stránky Twitteru jsou provozovány výlučně společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (Twitter). Jaké údaje Twitter na těchto stránkách shromažďuje, se proto vymyká vědomosti a vlivu Vaší Sparkasse.

Všeobecné informace najdete na http://twitter.com/privacy. Vaše nastavení ochrany soukromí na Twitteru můžete změnit ve Vašem nastavení účtu na http://twitter.com/account/settings.

Další externí odkazy

Pokud odkazujeme na webové stránky externích provozovatelů, neplatí tyto zásady ochrany osobních údajů pro jejich obsahy. Informace o tom, jaké údaje provozovatelé těchto stránek případně shromažďují, se vymyká vědomosti a vlivu Vaší Sparkasse. Více se dozvíte v informacích o ochraně osobních údajů dané stránky.

Šifrování osobních údajů

Všechny údaje, které Vaší Sparkasse v dialogových oknech a žádostech svěříte, jsou bezpečně přenášeny pomocí moderní internetové techniky a jsou používány pouze ke stanoveným účelům.

Vaše Sparkasse používá systém přenosu dat, který je založen na SSL protokolu (Secure Sockets Layer-Protokoll). Tento umožňuje šifrování celého přenosu dat mezi Vaším prohlížečem a serverem Sparkasse. Díky tomu jsou Vaše údaje při přenosu zabezpečeny před manipulací a nepovoleným přístupem třetích.

Použití údajů pouze ke stanoveným účelům

Vaše osobní údaje budou použity pouze k tomu účelu, ke kterému jste je Vaší Sparkasse zprostředkovali, popř. k užití a sdílení, ke kterému jste dali souhlas. Shromažďování a případné sdílení se státními institucemi a úřady se děje pouze v rámci nezbytných národních zákonných předpisů. Pracovníci Sparkasse jsou zavázáni k mlčenlivosti a k dodržování bankovního tajemství a utajení osobních údajů.

Výjimky při platbách do zahraničí

Při platbách do zahraničí a při zvlášť zadaných expresních převodech jsou údaje obsažené v platebním příkazu zprostředkovány bance příjemce přes jedinou platební informační službu s celosvětovou působností Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se sídlem v Belgii.

V souladu s dohodou mezi Evropskou Unií a Spojenými Státy Americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států mají úřady Spojených Států pro účely potírání mezinárodního terorizmu přístup k údajům o převodech, které jsou zprostředkovány přes SWIFT, a smějí tyto údaje až 5 let ukládat. Výjimku z této dohody tvoří převody v prostoru SEPA.

Právo na informace a odvolání

Podle § 34 Spolkového zákona o ochraně osobních dat / Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) máte jako uživatel právo na informace o tom, jaké údaje má Vaše Sparkasse o Vaší osobě uložené.

Jednou udělený souhlas se shromažďováním, zpracováním a použitím údajů vztahujících se k Vaší osobě můžete kdykoliv s budoucí platností odvolat. Vaše údaje budou poté u Vaší Sparkasse smazány. Výjimku tvoří bankovní údaje, které jsou například nutné k vedení účtu.

Máte-li otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo obecně ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na pověřence pro ochranu osobních údajů. Na něj se také můžete obrátit v případě stížností.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Karsten Herrmann
Erzgebirgssparkasse
Große Kirchgasse 18
09456 Annaberg-Buchholz
datenschutz@erzgebirgssparkasse.de 

 Cookie Branding
i