Přihlásit se
CS

Impresum

Impresum 87054000
BIC WELADED1STB
Číslo zápisu v obchodním rejstříku HRA 3997 beim Amtsgericht Chemnitz
Daňové identifikační číslo podle §27a Zákona o dani z přidané hodnoty /
Umsatzsteuergesetz UStG
 
DE 155906378
Předseda/Předsedkyně představenstva Roland Manz
Člen(ové) představenstva Heike Smolinski, Silvia Schletter
Telefon 03733 139-0
Fax 03733 139-4000
Email info@erzgebirgssparkasse.de
Příslušný povolující správní orgán Europäische Zentralbank (Evropská centrální banka)
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt am Main
www.ecb.europa.eu
Příslušný dozorčí orgán pro ochranu práv spotřebitelů Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Spolkový úřad pro
dohled nad finančními službami)
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
und
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt am Main
www.bafin.de
Smírčí
orgán pro zákazníky Sparkasse

V případě sporů se Erzgebirgssparkasse, máte
možnost obrátit se telefonicky na smírčí orgán u Deutscher Sparkassen- und Giroverband (Německého sdružení Sparkasse a Giro) Vaši žádost směřujte prosím písemně na:

Deutscher Sparkassen- und Giroverband
Schlichtungsstelle
Charlottenstraße 47
10117 Berlin

Elektronicky se můžete na Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV) obrátit zde:

http://www.dsgv.de/de/ueber-uns/schlichtungsstelle/index.html

Podrobnosti upravují "Pravidla postupu při mimosoudním srovnání při stížnostech zákazníků pro pobočky Sparkassen-Finanzgruppe", která mohou být poskytnuta k dispozici na vyžádání.

 Erzgebirgssparkasse využívá k řešení sporů tento uznávaný smírčí orgán pro spotřebitele.

Online platforma řešení sporů Evropská komise zřídila online platformu řešení sporů. Tuto online platformu řešení sporů můžete jako spotřebitel použít pro mimosoudní srovnání sporů, které vznikly na základě elektronicky uzavřených kupních smluv nebo smluv o službách. V případě jiných stížností se prosím obraťte na smírčí orgán u Deutschen Sparkassen- und Giroverband DSGV (Německého sdružení Sparkassen a Giro).
 Cookie Branding
i